Avviz Legali 409 tal-2017 – Regolamenti tal-2017 dwar Miżati għal Liċenzi tal-Logħob